Novida,
EBRD BAS (İşletme Danışmanlığı Hizmetleri) Sağlayıcısıdır.
EU-Funded Inno-4-AgriFood Danışmanıdır.
TURQUALITY® Yetkili Yönetim Danışmanıdır.

Biz Kimiz?

Novida, Etkili Bir İş ve Pazar Geliştirme; B2B Eşleştirme; Yatırım, Finans, Devlet Destekleri ve Teşviklere Erişim; Strateji, Politika, Program; Kurumsal, Dijital ve Kültürel Dönüşüm; Birleşme ve Satın Almalar; Yenileşim (İnovasyon) ve Sürdürülebilirlik Çözümleri Sağlayıcısı ve Entegratörüdür.

Kim için Varız?

Kurum, İşletme, Girişimci, Yatırımcı ve Yöneticilerin Hayallerini Stratejilere Dönüştürme ve Gerçekleştirmede Güvenilir Rehber ve Yol Arkadaşı!

Girişimci

Yatırımcı

Profesyonel

Yönetici

Uluslararası Şirket

Orta-Büyük Ölçekli İşletme

KOBİ

Aile Şirketi

STK, Kamu Kurumu

Ne Değer Sunarız?

Novida, strateji, politika, program geliştirme, toplumsal etki yaratma, uluslararası pazarlara açılma, yatırım yapma, dönüşüm ya da büyüme hayalleri olan Kurum, Yatırımcı, Girişimci, İşletme Sahibi/Yöneticilerin gereksinimleri doğrultusunda anahtar teslim, çevik, güvenilir, verimli ve etkili çözümler sunar. Hayalleri stratejilere, stratejileri gerçek yaşama, gerçekleri de sürdürülebilir iş sonuçlarına dönüştürme konusunda yetkin ve deneyimli bir ekibe ve İş/Çözüm Ortaklarına sahip.

Novida, nokta atışlı, endüstri ve ürün-odaklı pazar zekâsı; odaklı strateji ve iş modeli geliştirme; ihracat, pazar/iş geliştirme ve pazara giriş; yatırım ve birleşme/satın alma; varlık/kaynak optimizasyonu ve finansal çözümler; Markalaşma ve kurumsallaşma; operasyonel mükemmelliyet; dijital, kültürel ve kurumsal dönüşüm çözümleriyle, kurum ve kuruluşların tüm büyüme ve dönüşüm çabasını,  ‘seri, çevik, sektöre ve kuruluşa özel, sistemli ve etkili’ biçimde gerçekleştirmelerini sağlamakta.

Anahtar Teslim

Çevik

Verimli

Etkili

Güvenilir

*Almanya, BAE, Balkan Ülkeleri, Bangladeş, Belçika, Hindistan, Hollanda, İsviçre, Karadağ, Pakistan, Slovenya, Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında yeni pazarlara girme konusunda Yol Arkadaşınızız!