Karadağ’da Şirket Kuruluşu

Genellikle Ltd. Şirket yeterli olmaktadır. Minimum ciro alt sınırı bulunmamaktadır. Asgari sermaye miktarı 1 (bir) €uro’dur. Şirketin sadece 1 (bir)  Üst Düzey Yöneticisi (Executive Director) olmalıdır.

Ltd. Şirket kurma konusu oldukça basit ve fazla zamanınızı almayacak bir konu; uzaktan da Şirket açılışı yapılabilmekte. Tek Kişi Sahipliğindeki Şirket kurulum süreci şu şekilde ilerlemekte:

– Hizmet Sağlayıcı, öncelikle sizlerle Şirketinizin faaliyet sahası, hissedarları, Üst Yöneticisi (Executive Director), adresi gibi konularda görüşme yapar; gerekli tüm bilgileri edindikten sonra, ‘Şirket Kuruluş’ Dokümanlarını hazırlar.

– Hizmet Sağlayıcı, dokümanların İngilizce/Karadağca versiyonlarını incelemeniz amacıyla size gönderir; içerik onaylandığında, nihaî versiyonlarını paylaşır.

– Şirket Yetkiliniz tarafından, Şirket Kuruluşu kararı (ya da birden fazla Hissedar söz konusuysa, Ortaklık Mutabakatı (Memorandum of Association)) ve Yetki Belgesi tescillenir.

– Belgelerin orijinalleri Yeminli bir Tercüme Bürosu’na götürülüp Karadağ lisanına çevirisi yapılır.

– Çeviri, Yeminli Tercüme Bürosu’nun veya Tercümanın yemin zaptının bulunduğu Noterlik’te onaylattırılır.

– Noter’de onaylanan bu tercüme, Apostil almak üzere Noter’in bulunduğu ilin Valiliği’ne ya da ilçenin Kaymakamlığı’na götürülür.

– Orijinal doküman seti Hizmet Sağlayıcı’nın Ofisi’ne gönderilir.

– Hizmet Sağlayıcı, Maliye Bakanlığı ve Vergi Dairesi başvurularını yapar ve ilgili Kurumlara bildirimde bulunur.

– Kayıt işlemi, orijinal belgelerin Hizmet Sağlayıcı’nın eline geçmesini takip eden 4 (dört) iş günü içinde gerçekleştirilir.

– Hizmet Sağlayıcı, Şirket Kuruluş Evraklarını,  Vergi Numarasını, KDV Numarasını ve Şirket Kaşesini temin eder.

– Hizmet Sağlayıcı’nın Yetki Belgesi yalnızca Şirket Kaydı işlemini kapsar ve Şirket ya da Hissedar(lar) adına herhangi bir belgenin imza yetkisini içermez.

Şirket kuruluşu ile birlikte, Sendika ve Ticaret Odası üyeliği de gerçekleştirilmektedir.

Karadağ’da Şirket İdamesi

Karadağ’da şirket idamesi anlamında çok fazla resmî zorunluluk bulunmamaktadır. Şirketin, Vergi Hesabı açması, herhangi bir değişikliği Vergi Otoritelerine bildirmesi, vergi ve sosyal güvence ödemeleri için işveren bünyesindekilerin aylık bazda maaşlarını bildirmesi, aylık bazda K.D.V. raporlarını sunması ve yıllık vergi raporlarını sunması gerekmektedir. Bu süreç, doğal olarak Muhasebe(ci) Bürosu desteği ile yürütülmektedir.