Novida,
EBRD BAS (İşletme Danışmanlığı Hizmetleri) Sağlayıcısıdır.
EU-Funded Inno-4-AgriFood Danışmanıdır.
TURQUALITY® Yetkili Yönetim Danışmanıdır.

Kurumsal Dönüşüm Çözümleri

Yatırımlarınızın Geri Dönüşünü Artırmak/Hızlandırmak; Pazar Gerçekleriyle Stratejik Yönünüzü, Stratejilerinizle Operasyonlarınızı, Organizasyonunuzu ve Kültürünüzü Uyumlu Hale Getirmek; İşlerinizi Daha Profesyonel Yönetmek; Müşteri Deneyiminizi Yükseltmek; Daha Akışkan, Çevik, Verimli ve Üretken Olmak; Daha Etkili İş Sonuçları Elde Etmek; Markalaşmak; Kısacası Her Anlamda Kapasitenizi Artırmayı ve Sürdürülebilir Büyümeyi İstiyorsanız Novida 5-Adım Dönüşüm Çözümlerimiz:

İşletmenin, kapasite ve yapabilirliklerinin Pazara-Gidiş Stratejileri ile uyumlu hale getirilmesi
Kurumsal dönüşümün çevik ve etkili biçimde gerçekleşmesini destekleyecek ön hazırlıkların yapılması

Kuruluşun sürdürülebilir ve sağlıklı büyümesini sağlamak amacıyla, Tasarım Düşüncesi, Sistem bakış açısı ve Çeviklik prensibini kullanarak, pazardan-içeriye, operasyonun (Değer Zincirinin) bütününde, profesyonel yönetimin ve kurumsallaşma dönüşümünün gerçekleştirilmesi

Kuruluşun stratejilerini ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini destekleyecek şekilde, hedeflenen pazar ve kitleye yönelik olarak marka prensip ve stratejilerinin, marka portföy ve yaklaşımlarının geliştirilmesi, güncellenmesi

Kuruluşun marka bilinirlik ve değerini artıracak dönüşümün gerçekleştirilmesi

Kuruluşun stratejik yön ve hedeflerini gerçekleştirmesi için gerekli yönetim, icraat ve paydaşlar arasındaki ilişkinin tesis edilmesi

Temsil, yetki, sorumluluk, karar sistemlerinin sağlıklı biçimde kurulması

Pazar-odaklı, çevik, verimli ve üretken bir organizasyonel yapılanmanın sağlanması

Dijital ekonomi ve endüstriyel uygulamalara dair derin anlayış geliştirilmesi
Şirket portföyüne yenilikçi digital çözümler eklenmesi
Akıllı ve çevik Stratejiler ve İş (Pazara-Gidiş) Modelleri geliştirilmesi
Dijital dönüşüme ve varsa SAP entegrasyonuna hazırlık yapılması

Endüstri x.0 ve gelecek eğilimlerini de göz önüne alarak, Pazar ve Müşteri etkileşimi, Stratejiler, Müşteri Deneyimi, İş Modeli, Ürün, Hizmet ve Çözümler, Operasyonlar (Değer Zinciri), İnsan Yönetimi gibi sahalarda Dijital Dönüşüm fırsatlarının saptanması,

Hayalden Dijitale Dijital Stratejilerin belirlenmesi

Dijital Dönüşümün gerçekleştirilmesi

Kuruluşun Müşteri ve İş Ortakları deneyiminin daha üst düzeye çıkarılması

Memnuniyet ve bağlılığın artırılması

İlişkinin karşılıklı verim ve kazanca dönüştürülmesi

Kuruluşun iş geliştirme, yeni fırsatlar yaratma, yeni müşteriler kazanma, mevcut müşterilerde derinleşme, iş birlikleri kurma, bütünleşik ve akıllı pazarlama (Pazarlama x.0) ve iletişim gibi yetkinliklerini daha üst düzeye çıkaracak strateji ve planların geliştirilmesi, hayata geçirilmesi

Geleneksel ve/veya dijital dünyanın gerçekleri doğrultusunda, satışın, iş geliştirme, pazarlama ve iletişim, ürün yönetimi, müşteri ilişkileri, iş ortakları ilişkileri, kanal yönetimi, servis gibi bağlantılarla birlikte ele alınması yoluyla

Kuruluşun strateji ve iş modelini destekleyecek şekilde satış yetkinliklerini daha üst düzeye çıkarması

İşletmenin hikâyesini, sunduklarını ve yetkinliklerini tüm kanallarını etkili kullanarak kullanıcıları ile buluşturması

Operasyonların, Değer Zinciri boyunca uçtan-uca, Dijital ve İş Çözümlerini de devreye alarak, akışkan, çevik ve verimli kılınması

İş-BT (BITA) uyumluluğunun sağlanması

İcraat kültürünün yerleştirilmesi

Due Diligence yapılması

Birleşme ve Satın Alma (M&A) Programlarının (PMO) ve Entegrasyonun baştan sona yönetilmesi

Novida Portföyündeki tüm çözümleri farklı endüstri ve sahalarda sunmaktadır (BT, Telekom, Sağlık, E-Ticaret, Servis, Enerji, Turizm, Tekstil, Matbaa, Güvenlik Teknolojileri, Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG), Perakende, Tarım ve Gıda, Maden, Otomotiv, Makine, Üretim, vb.)

Yaşayarak Öğrenme, Tasarım Düşüncesi ve Çeviklik Prensipleri ile tasarlanmış, uygulamalı ve etkili ‘Birlikte Gelişim ve Dönüşüm’ programları sayesinde, sürdürülebilir başarı için Yönetim Ekiplerinin geleceği birlikte tasarlaması, inşa etmesi, ortak dil ve yetkinlikleri geliştirmesi

Ekiplerin katılımcılığının, performans ve üretkenliğinin artırılması

Liderlik ve Yetenek kapasitesinin geliştirilmesi, potansiyelin ortaya çıkarılması

Kültürel dönüşümün gerçekleştirilmesi